8417742500_d4ed2ccdda_h

Inversió estrangera en startups

Darrerament hem observat diverses operacions de finançament en les quals startups espanyoles han rebut finançament d’empreses estrangeres, ja sigui provinent de fons privats o inversors particulars estrangers que han apostat pel talent espanyol.

Molts emprenedors ens pregunten si existeix impediment en rebre finançament de l’exterior o si el procés de formalitzar aquesta inversió és molt complicat. L’objecte d’aquest article és plantejar de forma clara quins són els passos a seguir per part de l’empresa estrangera que vulgui invertir en una startup nacional o constituir la seva pròpia filial, per tant, convertint-se en un soci d’una societat espanyola.

No hi ha cap impediment legal perquè una societat estrangera sigui sòcia d’una societat espanyola. No obstant això, abans de procedir a la constitució d’una societat o adquirir accions o participacions d’una empresa, la companyia estrangera haurà de realitzar uns tràmits previs.

A continuació assenyalem quins tràmits s’han de realitzar i els passos a seguir perquè una societat estrangera es converteixi en soci d’una startup espanyola:

1. Obtenir NIF espanyol

El primer pas consisteix en que la companyia estrangera obtingui un número d’identificació fiscal (NIF) espanyol. Aquest número serà lliurat per l’Agència Tributària. Per aconseguir-ho, un representant de la societat estrangera haurà d’obtenir la següent documentació:

a) Certificat d’existència de la societat estrangera:

Serà necessari obtenir un document que acrediti l’existència de la societat estrangera degudament postil·lat i amb traducció jurada al castellà.

Aquest document pot ser l’escriptura de constitució de la societat estrangera i els estatuts de l’entitat inscrits en algun registre oficial del país d’origen; o també pot ser una certificació d’un notari o d’una autoritat fiscal que acrediti l’existència de la societat, també afegit i amb traducció jurada al castellà.

b) Poder de representació:

A més del certificat esmentat anteriorment, caldrà que la societat estrangera atorgui un poder de representació, amb les següents característiques:

-El Poder haurà de ser atorgat a una persona amb NIE o DNI (s’haurà d’identificar a aquesta persona amb el seu nom complet, adreça de residència, NIE o DNI);

-S’haurà d’indicar expressament que s’autoritza a aquesta persona a sol·licitar el NIF espanyol de la societat estrangera davant dels organismes públics espanyols;

-Haurà d’indicar un domicili a efectes de notificacions;

-Haurà Indicar expressament que s’autoritza a aquesta persona a realitzar una inversió indicant les característiques de la mateixa o, si s’escau, autoritzant a constituir en representació de la societat estrangera una societat davant notari espanyol.

-En el cas que s’hagi de constituir una filial, ha d’indicar que s’autoritza a aquesta persona per nomenar, en representació de la societat estrangera, l’administrador de la societat espanyola.

Aquest Poder de Representació haurà de ser atorgat davant d’un notari del país d’origen de la companyia estrangera i s’haurà de legalitzar amb postil. la i comptar amb traducció jurada al castellà.

2. Adquirir la condició de soci

Un cop obtingut el NIF espanyol, la persona amb la representació degudament acreditada mitjançant el poder abans esmentat, podrà, en nom i representació de la societat estrangera, ja sigui constituir una filial davant notari espanyol, o formalitzar la inversió en una startup espanyola, adquirint participacions d’aquesta empresa, ja sigui mitjançant una compravenda de participacions o ampliació de capital.

3. Declarar la Inversió Estrangera

Finalment, en tancar l’operació s’haurà d’emplenar i presentar el Model D1A relatiu a la declaració d’inversió estrangera, el qual és un document informatiu sobre el tipus i característiques de la inversió estrangera a Espanya.

En conclusió, el procés abans esmentat és senzill. No obstant això, cal tenir en compte els diferents períodes de temps que necessitarem per obtenir els documents esmentats i realitzar els diferents tràmits corresponents. La nostra recomanació és que tant la startup que prevegi rebre finançament, com l’empresa estrangera que prevegi invertir a Espanya es posin en contacte amb un advocat per coordinar tot el procés i garantir que els documents obtinguts a l’estranger siguin vàlids a Espanya.

CONTACTA CON NOSOTROS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE DELVY GLOBAL, SL Finalidades: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle nuestro boletín comercial y comunicaciones informativas que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos, en caso de aceptar la casilla correspondiente. Legitimación: Su consentimiento expreso, la ejecución de la relación precontractual o contractual mantenida con usted y el interés legítimo de Delvy. Destinatarios: La información proporcionada podrá ser compartida con nuestra base de datos de almacenamiento y terceros proveedores que nos ayudan en la prestación de los servicios. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como solicitar el acceso, rectificación, limitación, supresión, y/o portabilidad de sus datos en la dirección de correo electrónico [email protected]. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de He leído y acepto la Política de Privacidad

DELVY

Comparte este artículo

quizá te interese...

CONTACTA CON NOSOTROS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE DELVY ASESORES, S.L. Finalidades: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle nuestro boletín comercial y comunicaciones informativas que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos, en caso de aceptar la casilla correspondiente. Legitimación: Su consentimiento expreso, la ejecución de la relación precontractual o contractual mantenida con usted y el interés legítimo de Delvy. Destinatarios: La información proporcionada podrá ser compartida con nuestra base de datos de almacenamiento y terceros proveedores que nos ayudan en la prestación de los servicios. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como solicitar el acceso, rectificación, limitación, supresión, y/o portabilidad de sus datos en la dirección de correo electrónico [email protected]. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.

DELVY