CFO- Serveis de Direcció Financera

Delvy proveeix serveis de direcció financera (CFO) sota demanda, tant per a un projecte concret (interim CFO) com per a una dedicació continuada durant determinats dies a la setmana o al mes (part-time CFO).

Som directius, no comptables ni gestors. Només acceptem el teu encàrrec si coneixem el teu sector i creiem que podem aportar valor al negoci des de la funció financera.

Per a startups i companyies tecnològiques emergents

T’oferim un servei de direcció financera on tu controles el temps i els costos. Estem habituats a treballar amb empreses finançades per BA/VC’s. Aportem valor afegit desenvolupant paquets de reporting financer i negoci a mida, així com guiant a l’emprenedor i a l’equip directiu respecte a la gestió d’una empresa en períodes de canvi accelerat.

Davant rondes d’inversió o sol·licituds de finançament bancari o d’entitats públiques (CDTI, Avanza, ENISA, etc)

Gestionem la relació tant amb inversors professionals com institucionals i aconsellem l’estructura de capital òptima. Som especialistes en l’expansió internacional. Permetem a l’equip directiu que se centri en gestionar el negoci. Treballem com un empleat més del teu equip, no com un consultor extern.

Per àngels, VC i firmes de private equity

Externalitzem el teu back office. Controlem el teu portafoli i protegim la teva inversió de forma professional i afegint valor al negoci des de la nostra experiència: valoracions, due diligence, suport continu a empreses participades. Hem gestionat tant a empreses que creixen com a empreses que necessiten reestructurar-se i reorientar-se. La nostra dedicació i cost són completament flexibles: tries el nivell de suport que necessites i el temps de dedicació.

Per què un CFO?

Té avantatges de cost i no dilueix els accionistes. El CFO sota demanda t’allibera de la majoria de les incomoditats de contractar un directiu a temps total per a una funció de back office com finances:

  1. No dilueix als accionistes ni a l’equip directiu fundador perquè no estar remunerat via capital.
  2. Total flexibilitat per escalar la dedicació “a més” o “a menys”.
  3. La relació és de tipus mercantil.
  4. Cost estable i controlable mes a mes.
  5. Aconsegueixes un directiu expert pel preu d’un directiu júnior durant menys dies al mes.
  6. És totalment compatible tant amb ajudar a créixer al teu equip actual per assumir les funcions de CFO en el futur, com amb contractar un professional a temps total a mig / llarg termini.