ronda finançament

5 conceptes clau per a la teva primera ronda d’inversió

Una de les característiques principals d’una startup és que tard o d’hora necessita inversió. Per tant, l’equip promotor ha de tenir clar què implica un procés de recerca de finançament, com es desenvolupen les negociacions i quin és l’objectiu dels inversors en aquesta primeres fases on usualment tractarem amb FFF (Friends, Family and Fools) o Business Angels.

En el present article recopilem 5 conceptes claus que tot emprenedor ha de preveure per a la recerca i negociació de la seva primera ronda d’inversió.

Valoració Premoney

És la valoració de l’empresa en el moment previ a rebre el finançament pretès. Aquesta valoració no té res a veure amb el capital social inicial pel qual es va constituir la societat.

Per exemple, una societat limitada que s’ha constituït pel capital social mínim de 3.000€ busca en la seva primera ronda d’inversió una quantitat de 100.000€ a canvi d’un 10%. Per tant, la seva valoració premoney és de 900.000 euros.

Valoració Postmoney

Un cop la startup ha rebut finançament, es determinarà la Valoració postmoney en funció de la inversió rebuda.

Seguint el mateix exemple anterior. En cas de tancar la ronda d’inversió per 100.000 Euros a canvi d’un 10%, es conclou que la valoració postmoney de la startup és d’1 Milió d’euros (900.000 € valoració premoney + 100.000 € d’inversió rebuda = total valoració postmoney 1 Milió d’euros).

Ampliació de Capital

Generalment, com a resultat de la ronda d’inversió, l’inversor entrarà al capital social de l’empresa com a soci, la qual cosa es farà a través d’una ampliació de capital. Això suposa una modificació dels Estatuts Socials de l’empresa on es crearan noves participacions que seran assignades a l’inversor. Per tant, els altres socis es diluiran en els seus corresponents percentatges de participació.

Ampliació de Capital per compensació de crèdits

És usual que l’aportació de l’inversor s’estructuri inicialment a través d’un préstec. Aquest pot ser un préstec normal amb interès fix o un préstec participatiu amb interès variable en funció de determinats indicadors financers de l’evolució de l’empresa.

En ambdós casos, arribat el moment acordat, el deute contret amb l’inversor es compensarà. És a dir, es liquidarà mitjançant una ampliació de capital, on en lloc de tornar el préstec a l’inversor se li atorgaran unes participacions de l’empresa.

Prima d’Emissió

La prima d’emissió és el sobrepreu que paga l’inversor sobre el valor nominal d’una participació. És a dir, si un inversor aporta 50.000€ a canvi d’un 10%, es crearan noves participacions que representin un 10% del capital total de la societat, la qual cosa serà inferior a 50.000€. Per tant, la quantitat restant serà el sobrepreu que pagui l’inversor per les participacions, segons la valoració premoney de la startup acordada.

Si et trobes en procés de negociar la teva primera ronda d’inversió, no dubtis en contactar amb nosaltres per a un assessorament acord a les teves necessitats.

CONTACTA CON NOSOTROS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE DELVY GLOBAL, SL Finalidades: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle nuestro boletín comercial y comunicaciones informativas que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos, en caso de aceptar la casilla correspondiente. Legitimación: Su consentimiento expreso, la ejecución de la relación precontractual o contractual mantenida con usted y el interés legítimo de Delvy. Destinatarios: La información proporcionada podrá ser compartida con nuestra base de datos de almacenamiento y terceros proveedores que nos ayudan en la prestación de los servicios. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como solicitar el acceso, rectificación, limitación, supresión, y/o portabilidad de sus datos en la dirección de correo electrónico [email protected]. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de He leído y acepto la Política de Privacidad

DELVY

Comparte este artículo

quizá te interese...

CONTACTA CON NOSOTROS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE DELVY ASESORES, S.L. Finalidades: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle nuestro boletín comercial y comunicaciones informativas que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos, en caso de aceptar la casilla correspondiente. Legitimación: Su consentimiento expreso, la ejecución de la relación precontractual o contractual mantenida con usted y el interés legítimo de Delvy. Destinatarios: La información proporcionada podrá ser compartida con nuestra base de datos de almacenamiento y terceros proveedores que nos ayudan en la prestación de los servicios. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como solicitar el acceso, rectificación, limitación, supresión, y/o portabilidad de sus datos en la dirección de correo electrónico [email protected]. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.

DELVY