A Delvy Asesores som experts en Dret de les Noves Tecnologies.

La nostra firma facilita a professionals i empreses els recursos necessaris per al compliment de les normes que regeixen en l’àmbit del comerç electrònic, mitjançant l’elaboració dels textos legals que, en funció de la seva activitat, han de contenir les respectives botigues online i pàgines webs.

Aquesta informació legal es va subministrant als consumidors i usuaris a través de:

• Avís Legal

On s’informa de les dades de l’empresa, professional o entitat titular de la pàgina web. Consultable pels consumidors o usuaris d’aquesta.

• Política de Privacitat

On s’informa del compliment dels principis i drets continguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), com a conseqüència de la recollida a través de la pàgina web mitjançant formularis en línia o consultes, de dades personals dels consumidors o usuaris.

• Condicions generals de la contractació

On s’informa al consumidor o usuari del procediment a seguir per a la contractació o ús de béns i serveis a través de la pàgina web i dels drets i responsabilitats que d’acord amb la legislació sobre consumidors i usuaris tenen les parts.