CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

Aquestes condicions generals d’ús i informació legal (en endavant Condicions d’Ús) regulen l’ús i accés al lloc web www.delvy.es (en endavant el web) titularitat de Delvy Asesores SL (en endavant Delvy Assesores) així com els continguts i serveis que el web posa a disposició dels seus usuaris.

L’accés i l’ús d’aquest web impliquen el coneixement i l’acceptació de les presents Condicions d’ Ús:

 Informació general

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 , de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic , s’exposen les dades identificatives del titular d’aquest web:

Delvy Asesores SL, amb NIF : B – 65873473, Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 43.362, Foli 31, Full 429044, Inscripció 1 ª. Amb domicili en C/D’ Àlaba , 61, 5-2, 08005, Barcelona. Telèfon: +34 935185385 i correu electrònic [email protected]

 Responsabilitats de l’Usuari

L’Usuari és completament responsable de l’accés i correcte ús del web amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I, específicament , adquireix el compromís d’observar diligentment les presents condicions d’ús.

Els Usuaris s’abstindran d’usar els serveis i continguts de la Web amb fins o efectes il · lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers , o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar , afectar o deteriorar la Web, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la normal utilització o gaudi de la web a altres Usuaris .

Els que incompleixin aquestes obligacions respondran de qualssevol perjudici o dany que ocasionin. Delvy Asesores no respondrà de cap conseqüència , dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús il·lícit per part de tercers.

 Responsabilitat Delvy Assessors

L’Usuari és responsable de comptar amb els serveis i equips necessaris per a la navegació per Internet i per accedir al web. En cas de qualsevol incidència o dificultat per accedir a www.delvy.es, l’Usuari pot informar Delvy Asesores en el  correu electrònic [email protected] , que procedirà a analitzar la incidència i donarà indicacions a l’Usuari sobre com resoldre-la en el termini més breu possible.

Delvy Asesores no respondrà en cas d’interrupcions del servei, errors de connexió, falta de disponibilitat o deficiències en el servei d’accés a Internet, ni per interrupcions de la xarxa d’Internet o per qualsevol altra raó aliena al control de Delvy Asesores.

Enllaços

Delvy Asesores no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats (Links) que possibiliten, a través del lloc web, l’accés a l’Usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, sempre que siguin aliens a la mateixa. Per tant, Delvy Asesores no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d’aquesta informació. Si qualsevol Usuari o tercer observés que aquests enllaços poden ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, ho haurà de posar en el nostre coneixement a través del correu electrònic [email protected].

Actualització i modificació del web

 Delvy Asesores es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, els termes de les presents Condicions d’Ús

Així mateix , Delvy Asesores es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, actualitzacions, modificacions o eliminació d’informació continguda a la seva pàgina web, en la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés sense assumir responsabilitat per això.

Propietat Intel·lectual

Delvy Asesores és titular o llicenciatària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en el lloc web, així com sobre els continguts accessibles a través de la mateixa.

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina web així com els textos, imatges , disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que es recullen en ella són titularitat de Delvy Asesores, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació d’acord amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’autorització a l’Usuari per a l’accés a la web no suposa renúncia, transmissió , llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual o industrial per part de Delvy Asesores.

Legislació Aplicable

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola , que serà d’aplicació en el no disposat en aquestes condicions en matèria d’interpretació , validesa i execució.

Davant de qualsevol controvèrsia relativa a les presents condicions d’ús, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.