crear societat limitada constituir

Crear una Societat Limitada: Requisits, fases i obligacions

¿Estás pensant en crear una societat limitada? A continuació, exposem els requisits legals necessaris per a constituir una Societat de Responsabilitat Limitada.

Requisits per crear o constituir una societat limitada

  • Disposar d’un certificat Negatiu de Denominació Social. S’ha de  solicitar al Registre Mercantil Central una certificació en què es confirmi la reserva de la denominació desitjada i s’indiqui que aquesta es troba disponible i pot ser utilitzada per la nova societat de la nova empresa
  • Capital Social de 3.000 euros. Per a crear una societat limitada no cal que la totalitat del capital social s’aporti mitjançant efectiu, es poden realitzar aportacions no dineràries (mobiliari, immobles, etc.).
  • Obrir un compte en una entitat bancària i dipositar el capital social. Per a l’obertura d’aquest compte, l’entitat bancària sol·licitarà un document acreditatiu conforme s’estan realitzant els tràmits per constituir una societat, normalment una còpia de la certificació negativa de denominació de la nova societat.
  • En l’escriptura de constitució s’haurà d’incloure el resguard de dipòsit de l’aportació dinerària expedit per l’entitat bancària.
  • Els socis i el/els administradors de la societat han de disposar de DNI o NIE. En el cas de ser persona jurídica aquesta haurà de tenir NIF.

Aquests són els requisits bàsics per poder iniciar el procés de creació  i aconseguir crear una societat limitada a Espanya.

Crear una Societat Limitada (SL)

Constituir una societat limitada és un procés molt senzill. En qüestió d’una setmana o 10 dies ja pots tenir l’escriptura de la teva Societat Limitada inscrita en el Registre Mercantil. Però aquest és només el primer pas. Aquest post pretén identificar les obligacions inicials i immediates d’una societat limitada després de la seva constitució.

constituir societat limitada

He constituit una Societat Limitada, i ara què?

A efectes il·lustratius, dividirem les obligacions a l’hora de crear la societat limitada en dues fases: des de la constitució de la Societat i des de l’alta d’activitat econòmica de la mateixa.

Des de la constitució 

-Alliberar el compte bancari 

Si hem constituït la Societat amb aportacions dineràries, haurem obert un compte bancari i dipositat el capital social (Per a la SL, un mínim de 3.000 €). Per tant, per poder alliberar el compte caldrà portar a l’oficina bancària l’escriptura de constitució de la Societat degudament inscrita en el Registre Mercantil.

A partir d’aquest moment es podrà disposar dels fons aportats per cobrir les obligacions econòmiques de l’empresa. Depenent de la política interna de l’entitat bancària és possible que també sol·licitem el model 036 d’alta d’activitat de la societat.

-Sol·licitar el NIF definitiu 

Durant el procés de crear una societat limitada haurem obtingut el número d’identificació fiscal de la Societat (NIF), el qual s’haurà assignat com a NIF provisional. Per tant, mitjançant un model 036 caldrà sol·licitar el NIF definitiu aportant l’escriptura de constitució inscrita en el Registre Mercantil.

El NIF Definitiu serà enviat per correu al domicili de l’empresa, sent aquest tràmit merament informatiu, ja que el nombre en si, no canviarà.

-Legalitzar els llibres Socials 

Tota Societat Limitada ha de tenir en la seva possessió els llibres oficials degudament legalitzats en el Registre Mercantil. Els llibres són els següents:

  -Llibre d’Actes: on es plasmaran totes les actes aprovades per la Junta General de Socis.

  -Llibre de Socis: on es durà un control dels socis de la societat i les seves participacions de les quals són titulars.

-Llibre de Contractes: llibre necessari únicament en el cas de les Societats Limitades unipersonals, en el qual s’hauran de transcriure els contractes que s’hagin formalitzat entre el Soci únic i la societat.

-Impost de Societats i Comptes Anuals 

És important esmentar que tota Societat Limitada té la obligació des del moment de la seva constitució de presentar l’Impost de Societats i els seus comptes anuals, encara que no hagi tingut cap activitat o fins i tot s’hagi mantingut inactiva.

-Signatura electrònica

Totes les Societat Limitades estan obligades a obtenir la seva signatura electrònica la qual, entre d’altres coses, li permetrà accedir a les notificacions electròniques realitzades per Hisenda i a presentar les seves declaracions tributàries corresponents.

Des de l’alta d’activitat 

Un cop hem aconseguir crear la societat limitada caldrà notificar a Hisenda mitjançant un model 036 la data de l’alta de l’activitat econòmica, indicant l’epígraf corresponent segons l’activitat de l’empresa. ¿Tens una Societat limitada en una nova empresa? Llegeix a continuació.

Des de que es realitza aquesta alta es generaran les següents obligacions:

-Declaracions trimestrals i anuals d’impostos 

Quan donem d’alta d’activitat es comunicarà a Hisenda quines són les obligacions tributàries a què ens acollim, la qual cosa generarà l’obligació de presentar les declaracions trimestrals i anuals corresponents sobre impostos d’IVA i IRPF. Per aquest motiu la Societat haurà de portar una comptabilitat estricta de conformitat a les regles comptables vigents.

-Enquadrament de l’Administrador a la Seguretat Social 

Des de que es dóna l’alta d’activitat de la Societat a Hisenda hi ha un termini d’1 mes per notificar o donar d’alta a l’Administrador de la Societat Limitada a la Seguretat Social, el qual estarà emmarcat dins del règim corresponent segons les seves característiques (règim especial de Treballador Autònom, Règim Especial Assimilat o Règim General).

 

Delvy: Asessorament sobre els trámits per crear una societat limitada

Si estàs en ple procés de constituir la teva Societat Limitada o ja ho has fet i necessites assessorament sobre les teves obligacions inicials, no dubtis en contactar amb nosaltres mitjançant el formulari o en la següent adreça de correu: [email protected].

 

CONTACTA CON NOSOTROS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE DELVY GLOBAL, SL Finalidades: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle nuestro boletín comercial y comunicaciones informativas que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos, en caso de aceptar la casilla correspondiente. Legitimación: Su consentimiento expreso, la ejecución de la relación precontractual o contractual mantenida con usted y el interés legítimo de Delvy. Destinatarios: La información proporcionada podrá ser compartida con nuestra base de datos de almacenamiento y terceros proveedores que nos ayudan en la prestación de los servicios. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como solicitar el acceso, rectificación, limitación, supresión, y/o portabilidad de sus datos en la dirección de correo electrónico [email protected]. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de He leído y acepto la Política de Privacidad

DELVY

Comparte este artículo

quizá te interese...

CONTACTA CON NOSOTROS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE DELVY ASESORES, S.L. Finalidades: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle nuestro boletín comercial y comunicaciones informativas que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos, en caso de aceptar la casilla correspondiente. Legitimación: Su consentimiento expreso, la ejecución de la relación precontractual o contractual mantenida con usted y el interés legítimo de Delvy. Destinatarios: La información proporcionada podrá ser compartida con nuestra base de datos de almacenamiento y terceros proveedores que nos ayudan en la prestación de los servicios. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como solicitar el acceso, rectificación, limitación, supresión, y/o portabilidad de sus datos en la dirección de correo electrónico [email protected]. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.

DELVY