Stock options vs Phantom shares

En aquest post ens centrarem en explicar les diferències entre els dos sistemes de retribució variable més utilitzats per retenir talent a les startups.

Les Stock Options són un sistema de retribució que es basa en el lliurament d’una opció de compra sobre accions o participacions d’una societat si es compleixen determinats objectius per part dels empleats. Per tant, es concedeix a l’empleat la possibilitat d’exercir el seu dret de compra i adquirir les accions o participacions de la societat en un moment determinat al preu fixat per les parts en el moment de concessió (que serà inferior al valor de les participacions en el moment d’executar l’opció).

Per contra, les Phantom Shares no atorguen la possibilitat d’adquirir participacions socials de la societat i convertir-se en soci de la mateixa, únicament ofereixen un dret econòmic vinculat al valor de les participacions socials de l’empresa.

Per aquest motiu, en aquest cas, es concedeix a l’empleat la possibilitat d’exercir els seus Phantom Shares en un moment determinat prèviament pactat, i en exercir adquiriria la diferència entre el valor de l’acció o participació en el moment en què es va atorgar i el valor que té en el moment d’exercitar l’opció.

Els elements comuns d’ambdós sistemes són:

– Fidelització de l’empleat. S’aconsegueix fidelitzar l’empleat i retenir-lo a l’empresa ja que tots aquests drets van vinculats a una dedicació i permanència a l’empresa.

Involucració de l’empleat en l’evolució de l’empresa. L’empleat està motivat perquè l’empresa funcioni i creixi ja que el valor del seu dret va vinculat a l’evolució (revalorització) de la companyia.

– Estalvi en costos inicials. Aquests sistemes de retribució serveixen (entre d’altres coses) per intentar minimitzar els costos inicials (part fixa) i que part del salari sigui variable en funció de l’evolució de la companyia.

Per contra, les diferències bàsiques entre els dos sistemes són:

– A les Stock Options l’empleat es convertiria en soci de la societat (amb els consegüents drets i obligacions que això comporta) i en el cas de les Phantom Shares l’empleat mai seria soci de la societat.

– La tributació de les Stock Options és molt menys atractiva, almenys a Espanya, que la de les Phantom Shares.

– El sistema d’execució de les Stock Options implica un desemborsament econòmic per part de l’empleat per poder comprar aquestes accions/particions (encara que la valoració sigui molt inferior a la de mercat). A les Phantom Shares no cal cap desemborsament.

En funció de la redacció i enfocament del sistema de retribució (stock options / phantom shares) les diferències entre els dos mètodes poden ser molt més àmplies.

CONTACTA CON NOSOTROS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE DELVY GLOBAL, SL Finalidades: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle nuestro boletín comercial y comunicaciones informativas que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos, en caso de aceptar la casilla correspondiente. Legitimación: Su consentimiento expreso, la ejecución de la relación precontractual o contractual mantenida con usted y el interés legítimo de Delvy. Destinatarios: La información proporcionada podrá ser compartida con nuestra base de datos de almacenamiento y terceros proveedores que nos ayudan en la prestación de los servicios. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como solicitar el acceso, rectificación, limitación, supresión, y/o portabilidad de sus datos en la dirección de correo electrónico [email protected]. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de He leído y acepto la Política de Privacidad

DELVY

Comparte este artículo

quizá te interese...

CONTACTA CON NOSOTROS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE DELVY ASESORES, S.L. Finalidades: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle nuestro boletín comercial y comunicaciones informativas que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos, en caso de aceptar la casilla correspondiente. Legitimación: Su consentimiento expreso, la ejecución de la relación precontractual o contractual mantenida con usted y el interés legítimo de Delvy. Destinatarios: La información proporcionada podrá ser compartida con nuestra base de datos de almacenamiento y terceros proveedores que nos ayudan en la prestación de los servicios. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como solicitar el acceso, rectificación, limitación, supresión, y/o portabilidad de sus datos en la dirección de correo electrónico [email protected]. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.

DELVY