clàusules-essencials-contractes-mercantils

Clàusules essencials en contractes mercantils

En el dia a dia d’una empresa es realitzen moltes transaccions comercials que sovint es formalitzen a través de contractes escrits. Aquests contractes, on apareixen les clàusules de contractes mercantils, usualment, no se’ls dóna la importància merescuda, pensant que únicament són un formalisme a seguir per establir una nova relació entre empresaris.

En aquesta ocasió parlarem de la importància de verificar que cada contracte que se signi estigui en consonància amb les necessitats de l’operació o relació que s’estigui entaulant. A continuació indiquem quines són les clàusules essencials en la majoria d’acords mercantils-

Clàusules essencials en contractes mercantils

-Parts:

En primer lloc és fonamental assegurar-nos que la persona que signa el contracte està legitimada per fer-ho. Ja sigui en nom propi o de l’empresa, la validesa del contracte dependrà d’això. Per tant les persones que signin han de tenir la capacitat legal suficient per signar i obligar segons els termes del contracte.

-Objecte:

Un aspecte bàsic de tot contracte és indicar quin és el seu objecte, és a dir, quina relació o operació pretén regular entre les parts.

-Durada:

Cal establir un període de durada del contracte o el termini en el qual cadascuna de les parts haurà de complir les seves obligacions en les clàusules de contractes mercantils. Així mateix, si les parts ho estimen convenient s’ha d’indicar si el contracte podrà ser prorrogat arribat el seu termini de venciment i per quan de temps.

-Obligacions de les parts:

Depenent del tipus de contracte, cada part tindrà una obligació, ja sigui, per una banda, prestar un servei o lliurar un producte, i de l’altra, realitzar un pagament com a contraprestació.

S’han d’evitar les ambigüitats i evitar que hi hagi buits en relació als termes d’execució del contracte que puguin, en un futur, donar lloc a conflictes en relació a l’execució o interpretació. Per tant, és imprescindible descriure detalladament quines seran les obligacions de cadascuna de les parts en les clàusules de contractes mercantils.

-Preu i forma de pagament:

Tot contracte mercantil és onerós, per tant, una part essencial de l’acord, serà indicar clarament el preu de la prestació, i indicar si aquest inclou IVA o no, o altres impostos aplicables a l’operació.

A més, no n’hi ha prou amb indicar el preu, ja que també s’ha d’establir la forma de pagament, sota quines condicions s’ha de fer i en quin termini. Tot això, per evitar futurs malentesos.

-Causes de resolució:

Si estem davant d’un contracte amb durada continuada en el temps, ja sigui indefinida o sota un determinat termini de temps, hi haurà d’assenyalar les circumstàncies en què cadascuna de les parts poden desvincular-se del contracte, ja sigui per venciment del termini de durada; per incompliment de l’altra part de les seves obligacions; o altres causes acordades per les parts. Per exemple, la resolució del contracte per un canvi de control en l’accionariat d’una de les parts, en aquest cas, les parts entenen que han entaulat una relació sota uns supòsits de confiança, en relació a la capacitat i experiència de l’altra part , de manera que a l’existir un canvi de control, desapareix aquest element de confiança.

-Llei aplicable i jurisdicció:

La majoria de persones solen atorgar poca importància a aquesta clàusula dels contractes mercantils. No es té en compte que és un dels aspectes més transcendentals d’un contracte, ja que en ella s’estableix a quina llei se sotmet el contracte. També s’estableix com i davant de qui es resoldrà qualsevol conflicte que resulti de la relació de les parts derivades del contracte, la seva interpretació, execució o incompliment.

Normalment, les parts se sotmeten a una jurisdicció determinada, per exemple, als Jutjats de Barcelona. Tanmateix, també és comú trobar-se en alguns contractes amb la submissió de qualsevol conflicte relacionat amb el contracte a Arbitratge, ja sigui Ad Hoc o institucional. Per això, hem d’estar informats i segurs sobre l’elecció que es faci, i entendre les conseqüències d’aquest sotmetiment.

logo delvy

Delvy

En conclusió, cada contracte tindrà les seves particularitats i hi hauran moltes més clàusules a afegir segons el tipus d’operació i transacció. La nostra recomanació és buscar suport professional per articular de forma correcta aquests contractes, un advocat podrà analitzar quins són els riscos de cada operació i redactar les clàusules de contractes mercantils corresponents perquè existeixi una veritable seguretat jurídica entre les parts.

Si tens algun dubte o vols que t’ajudem en la negociació, elaboració i redacció de les clàusules en contractes mercantils, posa’t en contacte amb nosaltres, escriu-nos a [email protected] o truca’ns al 931 76 48 19.

CONTACTA CON NOSOTROS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE DELVY GLOBAL, SL Finalidades: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle nuestro boletín comercial y comunicaciones informativas que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos, en caso de aceptar la casilla correspondiente. Legitimación: Su consentimiento expreso, la ejecución de la relación precontractual o contractual mantenida con usted y el interés legítimo de Delvy. Destinatarios: La información proporcionada podrá ser compartida con nuestra base de datos de almacenamiento y terceros proveedores que nos ayudan en la prestación de los servicios. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como solicitar el acceso, rectificación, limitación, supresión, y/o portabilidad de sus datos en la dirección de correo electrónico [email protected]. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de He leído y acepto la Política de Privacidad

DELVY

Comparte este artículo

quizá te interese...

CONTACTA CON NOSOTROS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE DELVY ASESORES, S.L. Finalidades: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle nuestro boletín comercial y comunicaciones informativas que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos, en caso de aceptar la casilla correspondiente. Legitimación: Su consentimiento expreso, la ejecución de la relación precontractual o contractual mantenida con usted y el interés legítimo de Delvy. Destinatarios: La información proporcionada podrá ser compartida con nuestra base de datos de almacenamiento y terceros proveedores que nos ayudan en la prestación de los servicios. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como solicitar el acceso, rectificación, limitación, supresión, y/o portabilidad de sus datos en la dirección de correo electrónico [email protected]. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.

DELVY