Oferim assessorament integral per a l’adequació a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

• Inscripció, modificació i supressió de fitxers a l’AEPD.

• Assessorament general i adequació a la LOPD: Anàlisi i redacció de documentació, contractes, polítiques, clàusules.

• Procediment per donar satisfacció als drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, i Oposició dels afectats.

• Assessorament en adquisicions de bases de dades i les campanyes de màrqueting i transferències internacionals de dades.

• Redacció del document de Seguretat i compliment de l’RD 994/1999: Identificació i Autenticació, Control d’accés (físic i lògic), Gestió de Suports i backups, Registre d’incidències, etc.

• Procediments d’exercici de drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i procediments de Reclamació.

• Redacció d’informes i resolució de consultes.

• Gestió de tràmits i/o reclamacions davant l’AEPD.

• Revisió i proposta de textos, clàusules, avisos legals adreçats al web.

• Assessorament en contractació per via electrònica.

• Revisió i elaboració de contractes informàtics, telemàtics, comerç electrònic, entre d’altres.