pacte de socis

Punts a tenir en compte abans de signar un Pacte de Socis

Moltes startups són fruit del treball conjunt d’un grup d’emprenedors que amb esforç i il·lusió inicien una aventura empresarial, amb l’objectiu de crear o aportar un producte o servei de valor per a la resta del món.

Aquest grup pot estar format per entre dos i cinc persones (de vegades més) segons les característiques del projecte. Algunes vegades els perfils de l’equip emprenedor seran similars, altres estarà format per diferents tipus de perfils, ja sigui per la seva àrea d’especialització, experiència, disponibilitat per al projecte o objectius pel que fa al seu desenvolupament.

Mentre l’equip emprenedor està desenvolupant el model de negoci de la seva Startup, abans d’haver iniciat qualsevol activitat, és altament recomanable que els membres del projecte es prenguin un moment per parlar seriosament sobre determinats punts. Aquests punts seran la base sobre la qual l’equip emprenedor treballarà per desenvolupar la seva empresa, i com a professionals recomanem que aquests es plasmin en un document privat vinculant per a tot l’equip, que serà el Pacte de Socis.

El Pacte de Socis és el document idoni per la seva flexibilitat i caràcter vinculant, com a contracte privat entre les parts, per a regular el funcionament de l’empresa a través d’una societat i la relació de tots els membres de l’equip emprenedor en la seva qualitat de socis.

Un Pacte de Socis, com tot contracte, pot tenir una major o menor complexitat segons allò que pretengui regular i el tipus de negociacions prèvies a la seva formalització. La nostra experiència en l’assessorament a emprenedors per a l’elaboració dels seus Pactes de Socis, ens ha demostrat que mentre més clares estan les coses entre els membres de l’equip, més fluid serà el procés d’elaboració del contracte, convertint-se merament en un pas més per formalitzar la seva associació.

Per tant, a continuació indicarem quins són els punts fonamentals que han de discutir els membres integrants d’un projecte abans de formalitzar la seva relació mitjançant un Pacte de Socis:

Percentatge de Participació 

Un dels punts més delicats a valorar a l’inici de la startup és la repartició de percentatges en el capital social de la futura empresa. Aquesta valoració pot suposar diferències entre l’equip emprenedor. Per aquest motiu és important deixar aquest punt clar de manera que tothom se senti còmode amb la repartició acordada. 

Respecte d’això, no hi ha una fòrmula exacta a aplicar ja que dependrà de les circumstàncies de cada projecte, però hi ha certs elements que es poden tenir en compte:

– Quant aportarà cada soci? (no és el mateix posar 5.000 euros que posar 500 euros);

– Quant de temps dedicarà al projecte? (no és el mateix donar una dedicació completa al projecte de prestar una dedicació de mitja jornada o puntual al projecte);

– Quin rol exercirà en el projecte? (és diferent el paper del comercial que un paper tècnic o altre).

Funcions i objectius 

Determinar les funcions que exercirà cada membre, així com els objectius que tindran té estreta relació amb el punt comentat més amunt. És important que l’equip emprenedor sàpiga quines són les funcions de cadascun. En aquest sentit, és possible establir determinats objectius per membres que exerceixen certs rols. Per exemple, per al futur soci que exercirà el càrrec de Director Comercial amb inicialment un 10% de capital en la companyia, podria estar subjecte al compliment de dos objectius a complir en el primer i segon any de vida de la Startup, per mitjà dels quals, el seu compliment suposarà un augment d’un 5% més de la seva participació inicial en l’empresa.

La nostra recomanació en acords similars a l’anterior exemple és establir fites objectivament quantificables i acordar com adquirirà el soci el nou percentatge de participacions, ja sigui mitjançant una venda o cessió de participacions i especificar de qui provindrà el percentatge addicional.

Dedicació

L’equip emprenedor ha de tenir clar quina és la disponibilitat de cadascun dels seus integrants i quins són els seus objectius a curt-mitjà termini en relació al projecte. Una manera d’assegurar que tots estan en el mateix vaixell i que tiraran en la mateixa direcció és aconseguir un compromís de permanència per un termini determinat. L’equip emprenedor sol acordar una dedicació, segons les seves funcions, a temps complet o a temps parcial d’entre 2 a 5 anys en el projecte.

Acordar aquesta dedicació, no és simplement una manifestació de bona fe, ha de ser plenament efectiva, per la qual cosa és essencial preveure que succeirà en cas d’incompliment per part d’algun dels futurs socis, sent usual acordar una penalització atorgant una opció de compra sobre el futur soci que incompleixi a favor de la resta dels socis.

No Competència i Confidencialitat 

És indubtable que entre l’equip emprenedor ha d’haver un ambient de confiança, però, no és sobrer plasmar per escrit que cap dels emprenedors podrà fer ús de la informació de l’empresa per al seu propi benefici, ni podrà utilitzar el projecte per realitzar activitats pròpies que suposin una competència directa per a la companyia.

Igual que el punt anterior, aquest punt s’ha de regular objectivament en el Pacte de Socis i preveure les conseqüències del seu incompliment.

Funcionament de la Societat 

És recomanable que l’equip emprenedor tingui alguna idea sobre l’estructura sota la qual exerceixen les seves activitats. En aquest sentit és important buscar assessorament professional perquè es plantegin les possibles incidències fiscals i legals que existeixen en l’activitat que pretenen desenvolupar i com es farà front a aquestes incidències.

Conclusió

En conclusió, el procés de creació d’una startup implica tenir una visió global del projecte que s’està desenvolupant, la qual inclou la regulació interna del mateix. En el present article, pretenem donar a conèixer des de la nostra experiència quins són els punts essencials que bloquegen el desenvolupament d’un projecte, fins i tot des dels seus inicis, ja sigui perquè els emprenedors no van preveure possibles incidències o no es van prendre el temps de plantejar clarament les seves postures. La nostra recomanació per a tot emprenedor que estigui desenvolupant un projecte en equip, és que parli amb els seus futurs socis sobre com regular la seva relació i arribin a un acord sobre els punts fonamentals comentats a dalt. A  partir de llavors podran buscar assessorament professional per regular les seves relacions i estructurar el funcionament de la seva startup mitjançant un bon Pacte de Socis.

CONTACTA CON NOSOTROS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE DELVY GLOBAL, SL Finalidades: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle nuestro boletín comercial y comunicaciones informativas que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos, en caso de aceptar la casilla correspondiente. Legitimación: Su consentimiento expreso, la ejecución de la relación precontractual o contractual mantenida con usted y el interés legítimo de Delvy. Destinatarios: La información proporcionada podrá ser compartida con nuestra base de datos de almacenamiento y terceros proveedores que nos ayudan en la prestación de los servicios. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como solicitar el acceso, rectificación, limitación, supresión, y/o portabilidad de sus datos en la dirección de correo electrónico [email protected]. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de He leído y acepto la Política de Privacidad

DELVY

Comparte este artículo

quizá te interese...

CONTACTA CON NOSOTROS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE DELVY ASESORES, S.L. Finalidades: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle nuestro boletín comercial y comunicaciones informativas que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos, en caso de aceptar la casilla correspondiente. Legitimación: Su consentimiento expreso, la ejecución de la relación precontractual o contractual mantenida con usted y el interés legítimo de Delvy. Destinatarios: La información proporcionada podrá ser compartida con nuestra base de datos de almacenamiento y terceros proveedores que nos ayudan en la prestación de los servicios. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como solicitar el acceso, rectificación, limitación, supresión, y/o portabilidad de sus datos en la dirección de correo electrónico [email protected]. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.

DELVY