Cybersquatting: ¿Cómo recuperar tu nombre de dominio?

Com recuperar el teu nom de domini?

El registre d’un nom de domini, com a mecanisme per a beneficiar-se econòmicament d’una marca que pertany a una altra persona o empresa, és una pràctica molt habitual coneguda comunament com cybersquatting. D’aquesta manera, el “ciberocupant” és aquell subjecte que decideix registrar un nom de domini idèntic, o confusament similar a la marca, nom o un altre dret titularitat d’una tercera persona.

La Política Uniforme de Resolució de Disputes per Noms de Domini (UDRP), és el text normatiu adoptat pels registradors acreditats per l’ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) mitjançant el qual s’estableixen les regles que han de seguir els titulars de drets de marques o noms comercials davant de possibles infraccions i vulneracions dels mateixos.

És important destacar que, d’acord amb el que estableix la UDRP, perquè el registre d’un nom de domini es pugui considerar il·legítim i, conseqüentment, sigui possible iniciar les corresponents accions legals contra el mateix, cal que:

  • La persona que registra el nom de domini idèntic o confusament similar a una marca o nom comercial d’un tercer no tingui drets o interessos legítims respecte a aquest nom de domini; i
  • El nom de domini hagi estat registrat i estigui sent usat amb malícia.

De la mateixa manera, la UDRP ens proporciona alguns paràmetres per tal de determinar que el titular d’un nom de domini ha actuat amb malícia:

  • Hi ha circumstàncies que indiquen que el nom de domini ha estat registrat o adquirit amb la finalitat de vendre, llogar o cedir el nom de domini al titular de la marca per un valor que supera els costos directament amb el nom de domini; o
  • El nom de domini ha estat registrat a fi d’impedir que el titular de la marca reflecteixi la marca en un nom de domini; o
  • El nom de domini ha estat registrat amb la finalitat de pertorbar l’activitat comercial d’un competidor; o
  • En utilitzar el nom de domini, s’ha intentat de manera intencionada atreure, amb ànim de lucre, usuaris d’Internet al lloc web allotjat en el mateix, generant confusió amb la marca.

Si com a titular d’una marca, nom comercial o un altre dret previ, estàs sent víctima d’un “ciberocupant”, tens dret a iniciar una demanda de recuperació de nom de domini. En el cas de noms de domini genèrics (.com, .net, .info, etc.) l’organisme competent davant el qual hauràs d’iniciar aquest procediment és l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI). D’altra banda, en el cas de noms de domini geogràfics com el “.es”, l’entitat pública Red.es té una llista d’organismes acreditats per a la resolució d’aquest tipus de conflictes.

A Delvy Asesores et podem assessorar i representar-te en aquest tipus de procediments. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.