La nostra firma ofereix un servei de traduccions professionals als seus clients. Hi ha una forta demanda de traduccions de documentació jurídica (contractes laborals, pacte de socis, política de cookies, condicions d’ús web) i continguts associats als productes i serveis de les empreses amb les quals treballem (pàgines web, plataformes, aplicacions mòbils).

Delvy ha volgut canalitzar aquesta demanda amb la creació d’un equip de traductors professionals especialitzats en les branques jurídiques i de continguts web. Oferim el servei de traducció a les següents llengües: anglès, francès, alemany italià a espanyol i català; espanyol a anglès, espanyol a italià, espanyol a francès i espanyol a alemany.