Tot producte o servei ha de tenir una determinada identitat per ser reconegut i posicionar-se en el mercat. Això es realitza a través de la seva marca. Per aquest motiu és molt important protegir la propietat industrial de l’empresa.

Quan es registra la marca s’adquireix un dret exclusiu d’utilitzar aquest signe distintiu, garantint que únicament el seu titular podrà utilitzar-la en un mercat específic.

El nostre despatx reconeix la importància de protegir la imatge del producte o servei dels nostres clients. Els assessorem i busquem obtenir la protecció adequada que ha de rebre la seva marca, ja sigui a través de la seva inscripció al Registre de Marques Nacional, comunitari o internacional.

A més, oferim els següents serveis:

• Renovacions de marques.

• Consultes prèvies.

• Estudi de registrabilitat.

• Manteniment i gestió de marques nacionals, comunitàries i internacionals.

• Oposició a sol·licituds de tercers.

• Defensa de sol·licituds de registre.

• Informació continuada sobre l’estat dels expedients.