Delvy Asesores compta amb una àmplia experiència oferint serveis de negociació i redacció de tot tipus de contractes mercantils, revisió de clàusules proposades per l’altra part, així com en l’assessorament de resolució o cancel·lació de contractes.

Els tipus de contractes mercantils amb els quals treballem de forma habitual són els següents:

• Contracte de distribució i agència

• Contracte de franquícia

• Compravendes internacionals de mercaderia

• Contracte de prestació de serveis

• Contracte de col·laboració professional

• Joint Ventures

• Contracte de publicitat i patrocini

• Contracte de cessió de llicències, marques, know-how i altres drets de propietat intel·lectual

• Acords de confidencialitat

• Contracte de fabricació, entre d’altres