ESTRANGERIA

Espanya i Catalunya atrauen a molts inversors estrangers, empresaris i professionals que volen implementar i promoure el seu negoci al nostre país.

A Delvy comptem amb una amplia experiència en el processament dels diferents procediments (regulats a la Llei de Estrangeria) en els que, mitjançant les autoritats competents es poden obtenir permisos de residència i/o de treball a Espanya.

SERVEIS D’ESTRANGERIA PER A INVERSORS, EMPRESARIS I PROFESSIONALS

 • Preparació de Projectes Empresarials per a sol·licituds de permisos de treball per compte propi i per a emprenedors.
 • Visats i autoritzacions de residència per a emprenedors.
 • Visats i autoritzacions de residència per a inversors.
 • Visats i autoritzacions de residència per a treballadors altament qualificats.
 • Autoritzacions intraempresarials.
 • Autoritzacions per compte propi.
 • Autoritzacions per compte aliena.
 • Autoritzacions no lucratives.
 • Autoritzacions de estància per estudis, recerca de feina i per a pràctiques.
 • Modificació d’autoritzacions.
 • Certificat de residència per a ciutadans de la UE.
 • Targetes de familiar de ciutadà de la UE.
 • Reagrupació familiar.
 • Expedients de nacionalitat espanyola.
 • Recursos enfront denegacions de resolucions de Estrangeria.

contacta amb nosaltres